Mosėdžio gimnazijos

Biblioteka

BIBLIOTEKOS DARBO LAIKAS

I   8.00– 16.45
II  8.00 – 16.45
III 8.00 – 16.45
IV 8.00 – 16.45
V   8.00 – 15.45
(paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena)

Bibliotekos vedėja

Daiva Stonkuvienė

daiva.st40@gmail.com

Bibliotekos taisyklės

Misija

  Glaudus bendradarbiavimas ugdymo procese,  nenutrūkstamas  Mosėdžio gimnazijos bendruomenės informacinių poreikių tenkinimas, atnaujinant bibliotekos darbuotojų žinias, ugdant informacinę kultūrą.

Vizija

Siekti tapti mokyklos bendruomenės susitelkimo, turiningo laisvalaikio praleidimo, saviugdos centru. Vartotojai, apsilankę bibliotekoje, privalo gauti maksimalaus spektro paslaugas: operatyvią, išsamią informaciją, spaudinius, mokamas/nemokamas paslaugas, poilsį.

Siekis

Biblioteka-skaitykla padeda įgyvendinti bendrus gimnazijos veiklos tikslus ir uždavinius.

Biblioteką sudaro: abonemento skyrius ir kompiuterizuota skaitykla. Teikiamos kopijavimo, spausdinimo, skenavimo paslaugos.

Bibliotekos ir skaityklos fondas – vadovėliai, grožinė, metodinė, informacinė literatūra, periodiniai leidiniai bei kitokio pobūdžio dokumentai. Skaitykloje ir bibliotekoje rengiamos teminės knygų parodos, skirtos paminėti valstybės ir kalendorines šventes, rašytojų jubiliejus, rengiami renginiai, vedamos tradicinės ir netradicinės pamokos. Kaupiama kraštotyrinė medžiaga apie gimnaziją ir Mosėdžio miestelį. Skaitykloje yra penkios kompiuterizuotos vartotojų ir dvi darbuotojų darbo vietos.

Bibliotekoje veikia (LIBIS) skaitytojų aptarnavimo posistemė, todėl skaitytojai aptarnaujami  greitai ir kokybiškai.

Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema (LIBIS)

Kiekvienas bibliotekos lankytojas gali savarankiškai matyti savo užsakymus bibliotekose, kuriose yra pasiskolinęs knygas. Tai galima padaryti užsiregistravus internetinėje bibliotekoje: 

iBiblioteka

 

 

 

 

 

MOKYKLOS BIBLIOTEKA – VIETA, KUR SKLEIDŽIASI KŪRYBIŠKUMAS IR VAIZDUOTĖ

Gimnazijos bibliotekoje niekada netrūksta lankytojų. Čia ateina ir maži ir dideli – pasikalbėti, pabūti, ruošti namų darbus, prie kompiuterių, pažaisti šaškėmis, šachmatais, paskaityti knygą, pasiimti knygą ar tiesiog tyliai pasėdėti tarp lentynų ir pabūti su pačiu savimi.
Šiemet, per spalį tarptautinį mokyklų bibliotekų mėnesį, buvo organizuojama daug įvairių veiklų visai gimnazijos bendruomenei.
2023.10.03 į gimnazijos biblioteka sugūžėjo priešmokyklinių grupių vaikučiai. Susipažinome ir sužinojome kas tai yra biblioteka, ką galime rasti atėjus, kokias paslaugas galima gauti. Skaitėme apie emocijas, biblioterapinę Tuulos Korlainen ir Christel Ronns knygutę „Katulis ir pykčio maišelis“. Vaikučiai sutiko, kad pykti yra negražu ir pažadėjo būti draugiški, o savo pyktį pūtėme į balionus.
Nuotraukas žiūrėkite čia
2023.10.10 gimnazijoje lankėsi puikios rašytojos, edukatorės Adelė Daukantaitė ir Daiva Rudelytė. Viešnios susitiko su 2-4 klasių mokiniais ir jiems papasakojo daug gražių istorijų. Papasakojo kaip gimsta knyga, parodė net 1927 metais spalio 9 dieną išleistą ir auksinėmis raidėmis atspausdinta laikraštį „Žemaičių prietelius“. Pamokino žemaitiškų žodžių bei žaidimų. Adelė parodė knygos „Gaidys Pypkė“ originalius piešinių eskizus. Vaikai noriai įsigijo ir autorių knygutes. Vienos buvo parašytos žemaitiškai, kitos bendrine kalba, trečios tiesiog spalvinimo knygutės. Užsiėmimai vyko žemaičių tarme. Likome patenkinti ir dėkingi viešnioms, o viešnios džiaugėsi mūsų mokinukais, jų mandagumu, gražumu, aktyvumu ir žiniomis. 
Nuotraukas žiūrėkite čia
2023-10-12 5 klasės mokiniai vyko į Simono Daukanto gimtinę Kalvių kaime Skuodo rajone. Tai buvo ir literatūros, (mokytoja Laima Kaupienė), bei istorijos, (mokytoja Lina Sėlenienė) integruota pamoka. Apie S. Daukanto gyvenimą, sodyboje esantį pažintinį taką, Lenkimų kaime esančias skulpturas, skirtas žymiam istorikui, prozininkui, daugelio knygų autoriui, pasakojo Skuodo R. Granausko VB Lenkimų skyriaus bibliotekos vedėja Gražina Daukantienė, bei Lenkimų bendruomenės pirmininkas Kazys Viršilas. Sužinojome, kad S. Daukanto mama yra palaidota Lenkimo bažnyčios šventoriuje.

2023-10-17 į gimnazijos aktų salę rinkomės susitikimui su aktoriumi, rašytoju, piligrimu, dainų kūrėju ir atlikėju Juozu Gaižausku. Susitikti su neeilinių gabumų žmogumi atvyko ir Salantų gimnazijos gimnazistai lydimi mokytojų Adelės Žeimytės ir Ainos Stonkuvienės. Renginio metu aktorius pasidalino savo piligriminių kelionių nuotykiais, šmaikštavo apie tai kaip jam būnant vaiku, nepatiko jo vardas ir pavardė. Atliko savo kūrybos dainas. Buvo galimybė įsigyti J. Gaižausko knygų, kurių jis yra parašęs penkias.
Laikas neprailgo, o geros emocijos palietė kiekvieną esantį renginyje.
2023-10-25 pirmokams žaismingai buvo pristatyti Vaivos Rutkauskaitės knygutė „Nepasaka arba pasaka apie NE“. Su vaikais diskutavome kokie žodžiai yra patys seniausi, kokie – naujausi. Ar žodelis „NE“ yra reikalingas. padarėme išvada, kad visi žodžiai yra reikalingi, tik juos reikia laiku ir vietoje naudoti.
2023-10-26 suorganizuotas piešinių ir nuotraukų konkursas „Mėgstamiausias mano knygos herojus“. Apdovanoti konkurso dalyviai diplomais ir dovanėlėmis. Džiaugiuosi, kad gimnazijos bendruomenė noriai jungiasi į bibliotekos organizuojamas veiklas.
2023-10-30 sekiau pasaką Kretingos lopšelo-darželio „Ąžuoliukas” „Kiškučių” ir „Žiogelių” grupių vaikams. Pasaką buvo sekama kitaip tai šešėlių teatro pagalba. Vaikučiai tikri smalsučiai, jiems viskas įdomu. Ačiū grupių auklėtojoms Ritai ir Birutei už pakvietimą.
Bibliotekos vedėja Daiva Stonkuvienė

 

MOKYKLOS BIBLIOTEKA – VIETA, KUR SKLEIDŽIASI KŪRYBIŠKUMAS IR VAIZDUOTĖ

PRASIDĖJO SPALIS – tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo. Tegu jis būna kupinas įspūdingų susitikimų, veiklų ir projektų. Juk mokyklos biblioteka – vieta kur skleidžiasi kūrybiškumas ir vaizduotė.
Skelbiame nuotraukų ir piešinių konkursą, kuriuose atsispindėtų mėgstamiausi herojai, vaizdai, kuriuos pamilote skaitydami knygas.
Nuotraukas siusti elpaštu daiva.st40@gmail.com., o piešinius atnešti į gimnazijos biblioteką iki 2023.10.15 d
Nuotraukų ir piešinių nugalėtojus, o jų bus po 3 iš kiekvienos kategorijos. Geriausius darbus rinks komisija. Visi darbai bus paskelbti gimnazijos facebook paskyroje.
Dalyviai:

  1. 1-4 klasių mokiniai:
  2. 5-8 klasių mokiniai;
  3. I-IV klasių mokiniai;
  4. Suaugusių (mokytojai, techninis personalas)grupė.

Piešimo techniką pasirenkame tą, kuri labiausiai patinka.
Prie darbų būtina parašyti darbo autoriaus vardą, pavardę, klasę, knygos pavadinimą.
Aktyviai įsijunkime į konkursą.
Gimnazijos biblioteka

GIMNAZIJOS BIBLIOTEKA

Biblioteka ta vieta, kur galima rasti ramybės kampelį, minčių šaltinį, bendravimą su draugais, pokalbius su bibliotekininkę, surasti knygą, kurios ieškojai. Bibliotekoje laukiami visi ir maži ir dideli. Visada esame pasiruošusios pagelbėti ieškant informacijos, pagelbėti IT subtilybėse ar tiesiog pasikalbėti. Dar praeitų mokslų metų pabaigoje direktorė pritarė minčiai – įsigyti stalo žaidimų, kad pertraukų metu mokiniai galėtų turiningai praleisti laiką. Idėja pasitvirtino.
Gimnazijos bibliotekos vedėja Daiva Stonkuvienė

NACIONALINĖ LIETUVOS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ

Šią savaitę (2023.04.24 – 2023.04.29) Lietuvoje vyksta Nacionalinė bibliotekų savaitė. Tema „Kartu įveikiant krizes“. Bibliotekos organizuoja vienokius ar kitokius renginius. Mosėdžio gimnazijos biblioteka savaitę pradėjome susipažindami ką reiškia šis ženkliukas©️ ? Antrokai, pirmokai, ketvirtokai ir trečiokai aktyviai atsakinėjo į užduodamus klausimus. Sužinojo, kad visose knygose yra šis ženklas, kad jų autorinės teisės saugomos. Tokių knygų negalima nei kopijuoti, nei platinti, be autorių leidimo.
Susipažinę su ženkliuko istorija, mokiniai klijavo lipdukus „Skaitykis su knyga“ ant bibliotekoje esančių knygų. Knygų papuoštu lipduku – beveik šimtas.
Skaitėme kartu iš turimų knygelių po vieną sakinį ir visų nuostabai iš atskirų tekstų gavosi vientisas, gražus ir įdomus tekstas. Vaikams labai patiko gauta informacija ir skaitymas.
Septintokės Faustina Valinskytė ir Skaistė Pladaitė padarė kūrybišką plakatą.
Bibliotekos vedėja Daiva Stonkuvienė.

GERŲ, ŠILTŲ ŠV. VELYKŲ!

Štai ir baigėsi gimnazijos velykinio margučio marginimas. Aktyviai įsijungus visai gimnazijos bendruomenei, margutis tapo ypatingai gražus. Šiandien pradinių klasių mokiniams buvo užduotis- viktorina. Kahoot programėlėje teko atsakyti į klausimus apie šv. Velykas. Buvo reikalingos ne tik žinios, bet ir greitis. Daugiausiai taškų surinkę mokiniai (po vieną iš klasės) buvo apdovanoti dideliais šokoladiniais kiaušiniais, o paguodos prizus gavo visi dalyviai – po maža šokoladinį kiaušinuką. Nugalėtojai: Samanta Skersytė – 1 b klasė, Arielė Kinčiūtė ir Ligita Pudžmytė – 2 klasė, Saulė Vyšniauskaitė – 3 a klasė, Gustas Bertulis – 3 b klasė, Arina Kontrimaitė – 4 a klasė, Brigita Limontaitė – 4 b klasė.
Bibliotekos vedėja Daiva Stonkuvienė.

BIBLIOTEKOJE GIMNAZIJOS VELYKINIS KIAUŠINIS JAU PUOŠIASI

Smagu, kai margutis jau po truputį puošiasi. Ateikite, puoškite, juk smagu matyti bendrą darbą. Margutis su lyg kiekviena pamoka gražėja. Į akciją įsijungus visa gimnazijos bendruomenė. darbo ir veiklos užteko visai savaitei. Margučio puošyba baigta. Liko tik pradinių klasių mokiniams sudalyvauti viktorinoje, kuri vyks 2023. 04. 07 dieną kahoot.it programėlės pagalba.

Nuotraukas žiūrėkite čia

ARTĖJA ŠV. VELYKOS

Kokios šv. Velykos be margučio? Ogi liūdnos ir be pavasario margumo džiaugsmo. Tad biblioteka kviečia marginti margutį. Bibliotekoje yra didžiulis margutis, bet labai dar liūdnas, tad kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys turi ateitį į biblioteką, atsinešti savo marginimo priemonę ką tik sumąsto ar randa namuose ir prisideda prie marginimo. Iki atostogų margutis turi pasipuošti!
Mes už tvarumą. Antrines žaliavas panaudojam antram gyvenimui.
Bibliotekos vedėja Daiva Stonkuvienė

KNYGŲ KALĖDOS – NAUJOS KNYGOS!

Sugrįžo per akciją Knygų Kalėdos dovanotos knygos. Dėl tam tikrų priežasčių jos užsilaukė eilėje kol bus sutvarkytos ir galės keliauti pas skaitytojus. Dar gamta leidžia vakarus leisti su knyga rankoje, tad kviečiame užsukti į gimnazijos biblioteką, išsirinkti knygą ir mėgautis skaitymu.
Dėkojame knygas dovanojusiems bendruomenės nariams: Dovydui Daržinskui (priešmok. grupė), Dovydui Baužiui (1b klasė), Samantai Skersytei (1a klasė), Mantui Skruibiui (1a klasė), Ligitai Pudžmytei (2 klasė), Saulei Veisaitei (3b klasė), Gustui Bertuliui (3b klasė), Martynui Baužiui (4b klasė), Nijolei Prialgauskienei, Liudai Alšauskaitei, Eugenijai Macevičienei, Daivai Višinskienei, Daivai Stonkuvienei, 1b klasei, 2 klasei, 3a klasei, 5 klasei.
Bibliotekos vedėja Daiva Stonkuvienė

PASAULINĖ POEZIJOS DIENA

Nuo 2000 m. kovo 21-ąją minima Pasaulinė poezijos diena. Šią dieną yra skaitomos eilės, susitinkama su poetais, pristatomos knygos. Gimnazijos bibliotekoje tą proga buvo pristatyta bibliotekininkės Daivos Stonkuvienės antroji poezijos knyga. Popietės metu eiles skaitė ne tik pati autorė, bet ir dalyviai. Kad neskambėtų vien žodžiai, gitaros akordais dalyvių širdis virpino Vaidas Minelga. Kaip pats sako, jam dainuojamoji poezija yra kažkas tokio nežemiško.
Nejučia prabėgo popietės valanda, besiklausant eilių, dainų, gitaros skambesio. Visiems dalyviams autorė padovanojo po savo eilių knygutę.
Po renginio dalyviai vaišinosi kvapnia pušų spyglių, pagardinta citrina ir medumi, arbata, bei naminiais sausainiais ir užkandukais.
Bibliotekos vedėja Daiva Stonkuvienė

KOVO 16-OJI KNYGNEŠIŲ DIENA

2023-03-16 dieną gimnazijos bibliotekoje pertraukų metu buvo rodomi filmai KNYGNEŠIO DIENAI PAMINĖTI.
Knygnešystė – XIX a. Lietuvos istorijos fenomenas, nukreiptas prieš carinės Rusijos vykdytą lietuviškos spaudos ir raidyno draudimo politiką, trukusią 40 metų, pasireiškęs lietuviškų leidinių spausdinimu užsienyje, daugiausiai tuometinėje Prūsijoje, Mažojoje Lietuvoje bei Amerikoje, nelegaliu gabenimu per sieną ir platinimu. Persekiotas rusų valdžios. Knygnešystės muziejai yra Ustronės sodyboje bei Bistrampolio knygnešių koplyčioje (Panevėžio rajonas).
2004 m. UNESCO knygnešystę įvertino kaip unikalią ir pasaulyje neturinčią atitikmenų.

SVEČIAI IŠ MOSĖDŽIO LOPŠELIO DARŽELIO

Mosėdžio lopšelio darželio patys mažiausieji vaikučiai, kuriems vos po du metukus, aplankė mūsų gimnazijos biblioteką. vaikučiai ir juos lydėjusios auklėtojos, padovanojo nuostabų paveikslą „piešta“ mažais delniukais. Darželinukai jau mini vasario 16-ąją. Pasikalbėjom, pasižiūrėjom šešėlių teatrą ir atsisveikinome.
Bibliotekos vedėjai pavyko susidraugauti su vaikučiais ir jie pažadėjo, kai sulauks šešių metukų, tapti mūsų gimnazijos mokinukais.

SKAITĖM IR VAIDINOM ŠEŠĖLIŲ TEATRĄ

2023-01-27 d. bibliotekoje 1a klasės mokiniai skaitė pasaką ir patys buvo aktoriai. Vaikai sužinojo kas yra šešėlių teatras ir noriai patys vaidino bei skaitė pasaką „Trys paršiukai“. Smagu kai knygutes myli nuo mažų dienų, o, kad nenustotų skaitę ir tai taptu įpročiu, vaikams reikia sudaryti tokias galimybes, kad juos tiesiog ta veikla traukte trauktų.
Bibliotekos vedėja Daiva Stonkuvienė

AKCIJA „IŠ RANKŲ Į RANKAS“

2023-01-26 d. Skuodo R. Granausko viešoji biblioteka suorganizavo akciją „Iš rankų į rankas“. Tai knygų perdavimo akcija, kurios metu knygos atkeliavo į naująją rajono viešąją biblioteką. Nuotaika vyravo puiki. Mūsų penktokai ir mokytoja Laima Kaupienė su dideliu entuziazmu įsijungė į knygų perdavimo akciją. Akcijoje dalyvavo apie 800 dalyvių iš ugdymo įstaigų, įmonių, organizacijų. Biblioteka persikraustė į puikią, naujovišką biblioteką, kurioje taip ir norisi užsibūti užsimiršus laiką, kai paimi knygą į rankas.
Gimnazijos bibliotekos vedėja Daiva Stonkuvienė.

NAUJOS KNYGOS JAU BIBLIOTEKOJE

Kviečiame užsukti ir pasiimti knygą, ilgiems žiemos vakarams.
Laukiame didelių ir mažų.

BIBLIOTEKŲ KNYGŲ KALĖDŲ EGLUTĖ ĮŽIEBTA!

Prasideda akcija „Bibliotekų knygų kalėdos“. Mūsų gimnazijoje iš miegų pakelta meškutė (bibliotekos vedėja Daiva Stonkuvienė) su pirmokais ir gimnazijos administracia, nuotaikingai įžiebė knygų Kalėdų eglutę. Direktorė paskaitė pasakaitę, kaip Kalėdų senelis tikrina vaikų sąrašą ir kaip dalina dovanėles visiems vaikams. Šventė pakvipo kalėdinių sausainių ir mandarinų kvapu, kuris maloniai nuteikė artėjančioms šventėms.
Kviečiame įsijungti į akciją ir pradžiuginti biblioteką naujomis knygutėmis.

KNYGA – MOKYTOJA IR DRAUGĖ

Tradicija tapo skaitymo skatinimo renginys tarp Skuodo rajono mokyklų, kurį organizuoja Skuodo rajono mokyklų bibliotekininkių metodinis būrelis. Šiemet, po poros metų pertraukos (dėl pandemijos trukdžių) organizuoti renginį teko Mosėdžio gimnazijai, tai rajoninis renginys.
Šventėje dalyvavo Skuodo rajono švietimo skyriaus specialistė Aldona Jasienė, kuri pasidžiaugė skaitančių vaikų gausa ir noru draugauti su knyga. Gimnazijos direktorė Audronė Šverienė linkėjo, kad draugystė su knyga neišblėstų niekada. Anot bibliotekos vedėjos Daivos Stonkuvienės, knygas ne tik skaitome, bet galima ir dainuoti, tad šventiniame koncerte tai įrodė, puikus duetas, penktokas Vitalijus S. ir Vaidas Minelga (Skuodo amatų mokyklos dėstytojas), gimnazistė Brigita K., ir ketvirtokė Kotryna Z. Džiugu, kad aktyviai dalyvaujama tokiuose renginiuose. Mokiniai buvo apdovanoti „Metų skaitytojo“ DIPLOMAIS. Atranka buvo vykdoma taip – iš kiekvienos klasės po geriausią skaitytoją. Kad nebūtų nuobodu, vaikai narpliojo viktorinos klausimus, pristatė perskaitytas knygas. Visą triūsą vainikavo – diplomai, padėkos, karšta arbata ir saldžios dovanėlės.
Skuodo rajono mokyklų bibliotekininkių vardu Mosėdžio gimnazijos bibliotekos vedėja Daiva Stonkuvienė

ŠVENČIŲ LAUKIMAS

2022-11-24 d. su penktokais ir jų auklėtoja Lina Sėlenienę, klasės valandėlės metu, kalbėjome apie artėjančias šv. Kalėdas, gaminome angeliukus iš ore džiūstančio modelino. Darbas virte virė, o smagiausia, kad į popietę atėjo ir penktokų mamytės.
Edukacijos metu, parodžiau ir papasakojau, kaip ir iš ko galima pasidaryti eglutės papuošalų. Juk rankų darbo žaisliukai patys mieliausi. Šios edukacijos metu naudojome sausainių metalines formeles. Tai taip paprasta ir nesudėtinga technika išspaudžiant norimą figūrėlę.
Mosėdžio gimnazijos bibliotekos vedėja Daiva Stonkuvienė

NAUJOS KNYGELĖS!

Labdaros ir paramos fondas „ŠVIESKIME VAIKUS“, kurio steigėjai yra Andrius Mamontovas ir Ramūnas Karbauskis, remia bibliotekas naujais leidiniais. Dalis iš jų yra visiškai nauji tiražai, dalis atnaujinti.
Smagu, kai yra neabejingų žmonių besirūpinančių skaitymo skatinimu.
Kviečiame ateiti į gimnazijos biblioteką ir pasinerti į knygose esančias istorijas.

SPAUDOS KONFERENCIJA „PROFESIJA – BIBLIOTEKININKAS“

2022-10-14 d. šeštokai ir jų auklėtoja Jurgita Beniušienė, aplankėme Plungės viešąją biblioteką.
Mus pasitiko bibliotekininkas Saulius.
Tikslas – bibliotekininko profesija. Spaudos konferencijos metu bibliotekininkai: Kristina, Daiva ir Saulius atsakinėjo į mokinių užduotus klausimus, taip pat pasidalijo bibliotekininko karjeros patirtimi.
pasiklausėme augalų muzikos, aplankėme laikrodinėje įsikūrusią suaugusių biblioteką, iš Kristinos išgirdome legendą apie verkiančią liepą, susipažinome su seniausio parko ąžuolo istorija.
Daug įspūdžių ir emocijų palikusi išvyka.
Bibliotekos vedėja Daiva Stonkuvienė

 

Ukrainiečių kalba knygų rasite čia


Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašai 1-12 klasėms. 2021-2022 m.m.

Sąrašą rasite čia


Privalomos literatūros sąrašas

I klasė

programiniai_kuriniai_9

II klasė

programiniai_kuriniai_10

III – IV klasė

programiniai_kuriniai_11-12

1 – 8 klasė

Rubinaicio-priedas

Privaloma perskaityti literatūra