STEAM veiklos


2020 m. sausio mėn. Nacionalinė švietimo agentūra įvertino mūsų mokyklos STEAM (gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų/dizaino, matematikos) programų veiklą ir paskelbė, kad Mosėdžio gimnazija nuo 2020 m. tapo Lietuvos mokyklų STEAM tinklo nare.       STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) kontekste. Mokyklinio ugdymo kontekste STEAM apima šias tiksliųjų mokslų disciplinas:

  • gamtos mokslus (biologiją, chemiją, fiziką, jūrų biologiją, aplinkotyrą, geologiją ir kt.);
  • inžineriją (chemijos inžineriją, civilinę inžineriją, kompiuterių inžineriją, elektros (elektronikos) inžineriją, mechanikos inžineriją, kt.);
  • technologijas (kompiuterių ir informacinių sistemų, žaidimų kūrimo, programavimo, internetinės ir programinės įrangos sprendimų, 3D modeliavimo ir kt.);
  • menus;
  • matematiką (matematiką, statistiką, ekonomiką ir kt.).

STEAM tikslas Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos specialistų trūkumas šiuo metu yra opi problema visoje Europoje. Lietuvoje tikslieji, gamtos ir technologijų mokslai taip pat nepritraukia pakankamo skaičiaus žmonių. STEAM mokslai šalies moksleivių vertinami kaip sunkūs, sausi ir neįdomūs. Viena iš priežasčių yra pernelyg teorinis tiksliųjų ir gamtos dalykų mokymas, trūksta praktiškumo bei supratimo, kaip tikslieji dalykai gali būti pritaikomi kasdieniniame gyvenime. Dauguma pažangių pasaulio valstybių pastaraisiais metais sutelkė dėmesį į STEAM ugdymo reformas, ypatingai daug dėmesio skiriant mokykliniam ugdymui Siekiama paruošti jaunąją kartą XXI a. iššūkiams, ugdyti problemų sprendimo ir kritinio mąstymo gebėjimus, tinkamai supažindinti moksleivius su karjeros STEAM galimybėmis bei užtikrinti visos šalies konkurencingumo ir produktyvumo augimą. Tačiau nepaisant ateities perspektyvų ir darbų rinkos poreikių, tik ketvirtadalis Lietuvos abiturientų renkasi tiksliųjų, gamtos, technologinių ir inžinerinių mokslų specialybes. Dauguma pažangių valstybių, tarp jų ir Lietuva, atsižvelgdamos į naujausius šių laikų iššūkius ir jų neatitinkančią švietimo sistemą, ėmėsi STEAM dalykų mokyklose atnaujinimo. Pasaulio praktikoje taikomi įvairūs būdai tiksliųjų dalykų ugdymui atnaujinti ir jiems populiarinti. Tikslas yra ugdyti kritinį mąstymą, praktinį suvokimą apie STEAM dalykų taikymą praktikoje, didinti stojančiųjų į STEAM specialybes skaičių ir taip užpildyti STEAM specialistų trūkumą Lietuvos ir visos Europos darbo rinkoje. Mokyklos STEAM komanda: Audronė Šverienė – gimnazijos direktorė, matematikos mokytoja metodininkė; Nijolė Prialgauskienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, matematikos, technologijų ir dailės vyresnioji mokytoja Vilma Gailienė – biologijos, biochemijos mokytoja metodininkė, chemijos vyresnioji mokytoja; Marytė Šikšnienė – matematikos, informacinių technologijų mokytoja metodininkė; Linas Šverys – technologijų, braižybos  mokytojas metodininkas, robotikos mokytojas; Aldona Kleivienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė.


   Nuotolinis susitikimas su Mažeikių r. Kalnėnų pagrindinės mokyklos mokytojais 

 2021 m. balandžio mėn. 27 d. įvyko mūsų gimnazijos STEAM grupės narių nuotolinis susitikimas su Mažeikių r. Kalnėnų pagrindinės mokyklos mokytojais jų kvietimu. Gimnazijos direktorė A. Šverienė išsamiai pristatė mūsų gimnazijos veiklas, projektus, perspektyvas. Mokytojos A. Kleivienė ir V. Gailienė pasidalino patirtimi apie tai kaip organizuojamos STEAM veiklos mūsų gimnazijos pradinių klasių ir vyresnių klasių koncentruose, atsakė į daugybę kolegų klausimų.


Sveikiname ir didžiuojamės!

      5-tosios Lietuvos 5–8 kl. mokinių  Gamtos mokslų – biologijos (STEAM) olimpiados rajono etape, vykusiame 2021 kovo 24 d. nuotoliniu būdu, tarp 5 klasių  mokinių  Elijus D. užėmė I vietą (mokytoja A. Jonušienė), o tarp 7 klasės mokinių – Adrijus P. užėmė III-ią vietą (mokytoja V. Gailienė).

      5-osios  Vakarų Lietuvos 5–8 klasių mokinių gamtos mokslų – biologijos (STEAM) olimpiados rajono etape, vykusiame  2021 balandžio  mėn. 8 d. nuotoliniu būdu, tarp 8 klasių mokinių II vietą užėmė Gabija K., III – ią – Ovidijus B. Abu pakviesti dalyvauti III – iame etape, kurį organizuoja Klaipėdos universitetas š. m. gegužės 14 d. Linkime sėkmės.