Dėl duomenų apsaugos galima kreiptis į Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atliekančią specialistę Stefaniją Barkienę (Salantų g. 5, LT-98271 Mosėdis,  Skuodo r., 116 kabinetas, tel. 8 440 73616, el. p. buhalterija@mosedis.lt.

Jeigu asmuo nesutinka su Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

 

SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO APRAŠAS 2019 M.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUSITARIMAS 2019 M.

SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO MOKYKLOJE TAISYKLĖS 2019 M.