Techninio personalo darbuotojų sąrašas:

 

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Elektroninio pašto adresas
1  Sigitas Ringys   Ūkvedys  sigitasring@gmail.com
2  Stefanija Barkienė  Specialistė  buhalterija@mosedis.lt
3  Milda Gervinskienė  Raštinės vedėja  sekretore@mosedis.lt
4

 Daiva Višinskienė

 Laborantė  daivule71@gmail.com
5 Vaclovas Zaboras Technikos inžinierius  vaczbr@gmail.com
6  Vytautas Pakalniškis  Darbininkas  –
7  Augustina Piečienė  Valytoja   –
8  Ona Budrikienė  Valytoja   –
9  Janina Memgaudienė  Valytoja   –
10  Vaida Alšauskienė  Valytoja   –
11  Daiva Zabitienė  Valytoja   –
12  Alina Pilibaitienė  Valytoja   –
13  Aldona Mažonienė  Valytoja   –
14  Vaida Kuprienė  Rūbininkė  vaida73@gmail.com
15  Stanislovas Piečius  Vairuotojas   –
16  Vidmantas Klova  Vairuotojas   –
17  Ignas Jonaitis  Vairuotojas   –
18  Valentinas Stonkus  Vairuotojas   –
19  Daiva Jonkienė Kiemsargė   –
       –