Techninio personalo darbuotojų sąrašas:

 

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Elektroninio pašto adresas
1  Sigitas Ringys   Ūkvedys  
2  Stefanija Barkienė  Specialistė  buhalterija@mosedis.lt
3  Milda Gervinskienė  Raštinės vedėja  sekretore@mosedis.lt
4  Daiva Višinskienė  Laborantė  
5 Vaclovas Zaboras Technikos inžinierius  
6  Vytautas Pakalniškis  Darbininkas  –
7  Augustina Piečienė  Valytoja   –
8  Ona Budrikienė  Valytoja   –
9  Janina Memgaudienė  Valytoja   –
10  Vaida Alšauskienė  Valytoja   –
11  Daiva Zabitienė  Valytoja   –
12  Alina Pilibaitienė  Valytoja   –
13  Aldona Mažonienė  Valytoja   –
14  Vaida Kuprienė  Rūbininkė  –
15  Stanislovas Piečius  Vairuotojas   –
16  Vidmantas Klova  Vairuotojas   –
17  Ignas Jonaitis  Vairuotojas   –
18  Valentinas Stonkus  Vairuotojas   –
19  Vidmantas Jakumas Kiemsargis   –
       –