Komisijos ir darbo grupės

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Nijolė Prialgauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Pirmininko pavaduotoja – Inga Balienė specialioji pedagogė – logopedė;

Nariai:

Virgina Jonkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Dalia Baužienė, socialinė pedagogė;
Liuda Alšauskaitė, socialinė pedagogė;
Liuda Petrošienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;
Aldona Jonušienė, klasės vadovė;
Jurgita Petrauskienė,  mokytoja;
Marija Sėlenienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė (asmeniui sutikus).
Sekretorė – Rasa Dargienė.

 

 

SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS DARBO TARYBA

DARBO TARYBOS PROTOKOLAS

SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS DARBO TARYBA

SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO TARYBOS RINKIMŲ TVARKOS APRAŠAS 2019 M.

 

SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ TARYBA

 

SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ TARYBA