Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Nijolė Prialgauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Pirmininko pavaduotoja – Inga Balienė specialioji pedagogė – logopedė;

Nariai:

Virgina Jonkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, OLWEUS programos koordinatorė, I klasės vadovė;
Dalia Baužienė, socialinė pedagogė;
Liuda Alšauskaitė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, mokytojo padėjėja, IV B klasės vadovė;
Aldona Kidykienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 3 b klasės mokytoja;
Aldona Jonušienė, tikybos, ekonomikos vyresnioji mokytoja, gamta ir žmogus mokytoja, II A klasės vadovė;
Jurgita Petrauskienė, dailės ir technologijų vyresnioji mokytoja;
Marija Sėlenienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė (asmeniui sutikus).
www.pornxxxmobile.net
Sekretorė – Vida Šopagaitė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, etikos mokytoja, mokytojo padėjėja.