SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS TARYBA

                Gimnazijos taryba – aukščiausioji Gimnazijos savivaldos institucija. Gimnazijos taryba telkia Gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti Gimnazijai aktualius klausimus, atstovauja teisėtiems Gimnazijos interesams. Už savo veiklą gimnazijos taryba atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams.                            

SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS TARYBA 2022 M

SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI

 

SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS
MOKINIŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJA ,,SENIŪNŲ SAMBŪRIS“

                Mokinių savivalda – gimnazijos mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams, sudaryta iš visuotinių rinkimų metu išrinkto Mokinių Prezidento ir klasės deleguotų atstovų, veikiančių savanorystės pagrindais ,,Seniūnų sambūryje“.

MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ SAVIVALDOS NUOSTATAI

SENIŪNŲ SAMBŪRIO SĄRAŠAS