www.pornxxxmobile.net

Eil. Nr.  Vardas, Pavardė  Pareigos  Elektroninio pašto adresas
 1  Audronė Šverienė  Gimnazijos direktorė  info@mosedis.lt
 2  Nijolė Prialgauskienė  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos vyresnioji mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja  nijoleprialg@gmail.com
 3  Virgina Jonkuvienė  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, neformaliojo ugdymo organizatorė, etikos vyresnioji mokytoja, I klasės vadovė  virgina.jonkuviene@gmail.com
 4  Alvydas Drakšas  Matematikos mokytojas metodininkas,  informacinių technologijų, žmogaus ir saugos mokytojas  alva.draksas@gmail.com
 5  Marytė Šikšnienė  Matematikos,  informacinių technologijų mokytoja metodininkė, 8 klasės vadovė  mari.siksniene@gmail.com
 6  Rasma Staškuvienė  Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, II B klasės vadovė  rasa258@gmail.com
 7  Elena Petrauskienė  Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 7 klasės vadovė  elepetrau@gmail.com
 8  Laima Kaupienė  Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 6 klasės vadovė  laikaup@gmail.com
 9  Vida Šopagaitė  Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, etikos mokytoja, mokytojo padėjėja  vidasop@gmail.com
 10  Lina Klovienė  Anglų kalbos mokytoja metodininkė, rusų kalbos mokytoja  linklolina@gmail.com
 11  Liuda Alšauskaitė  Anglų kalbos vyresnioji mokytoja, mokytojo padėjėja, IV B klasės vadovė  liudike11@yahoo.com
 12  Rasa Dargienė  Anglų kalbos vyresnioji mokytoja, IV A klasės vadovė  dargienerasa@gmail.com
 13  Renata Pladienė  Anglų kalbos vyresnioji mokytoja  rpladiene@gmail.com
 14 Virgina Pociuvienė  Rusų kalbos vyresnioji mokytoja virgina25@gmail.com
 15 Bronislovas Bagočius  Fizikos vyresnysis mokytojas bagocius.b@gmail.com
 16  Vilma Gailienė  Biologijos, biochemijos mokytoja metodininkė, chemijos vyresnioji mokytoja  gailienevil@gmail.com
 17  Virgilijus Pajarskas  Geografijos mokytojas ekspertas, gamta ir žmogus mokytojas, neformaliojo ugdymo mokytojas  virgilijus.pajarskas@gmail.com
 18  Antanas Krištapavičius  Fizikos vyresnysis mokytojas  ontemose@gmail.com
 19  Lina Sėlenienė  Istorijos mokytoja metodininkė, pilietiškumo pagrindų mokytoja, III klasės vadovė lseleniene@gmail.com
 20 Laima Vainorienė Matematikos vyresnioji mokytoja,  informacinių technologijų mokytoja metodininkė  
 21  Alina Gadeikienė Muzikos vyresnioji mokytoja  alinagad11@gmail.com
 22  Jurgita Petrauskienė Dailės ir technologijų vyresnioji mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja  jurgapetra@gmail.com
 23  Linas Šverys Technologijų, braižybos  mokytojas metodininkas, robotikos mokytojas, neformaliojo ugdymo mokytojas  linas@mosedis.lt
 24  Aldona Jonušienė Tikybos,  ekonomikos vyresnioji mokytoja, gamta ir žmogus mokytoja, II A klasės vadovė  aldonaij@gmail.com
 25  Margarita Petrauskaitė Tikybos mokytoja metodininkė, neformaliojo ugdymo mokytoja  ateitininkai@gmail.com
 26 Rimantas Bugailiškis Fizinio ugdymo mokytojas, neformaliojo ugdymo mokytojas, 5 klasės vadovas rimantasbugailiskis@gmail.com
 27  Giedrius Kova Fizinio ugdymo mokytojas, neformaliojo ugdymo mokytojas  giedrius.kova@gmail.com
 28  Aldona Kleivienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė, neformaliojo ugdymo mokytoja, 1a klasės mokytoja  aldkleiviene@gmail.com
 29  Marijona Donelienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 3a klasės mokytoja  marijonad@gmail.com
 30  Laima Česnauskienė  Pradinių klasių vyresnioji mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja, 4a klasės mokytoja  lamesala@gmail.com
 31  Edita Petrauskienė  Pradinių klasių mokytoja metodininkė, neformaliojo ugdymo mokytoja, 2a klasės mokytoja  edapetra@gmail.com
 32  Aldona Kidykienė  Pradinių klasių vyresnioji mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja,  3b klasės mokytoja  kidykiene@gmail.com
 33  Jūrate Jonušienė  Pradinių klasių vyresnioji mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja, 4b klasės mokytoja  jjurate4@gmail.com
 34  Liuda Petrošienė  Pradinių klasių vyresnioji mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja, 1b klasės mokytoja  liudapetrosiene@gmail.com
 35  Dalia Noreikienė  Priešmokyklinės grupės „Pelėdžiukai“ vyresnioji mokytoja, pailgintos grupės mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja  dalianoreikiene@gmail.com
 36 Elida Daniuvienė Pradinių klasių vyresnioji  mokytoja, 2b klasės mokytoja vizantiske@gmail.com
 37  Loreta Jablonskienė  Priešmokyklinės grupės „Pagrandukai“ vyresnioji mokytoja  loreta.jablonskiene@gmail.com
 38 Jurgita Beniušienė  Matematikos mokytoja, mokytojo padėjėja jurgitaben@yahoo.com
 39  Zita Šlečkuvienė  Neformaliojo ugdymo mokytoja  zita.sleckuviene@gmail.com
 40  Daiva Stonkuvienė  Bibliotekos vedėja  daiva.st40@gmail.com
 41 Inga Balienė Vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė inga.bales@gmail.com
 42  Dalia Baužienė Socialinė pedagogė daliabauziene13@gmail.com
 43 Daiva Zonienė PUG auklėtojo padėjėja, pailgintos grupės mokytoja