Mokytojų kolektyvas

Eil. Nr.  Vardas, Pavardė  Pareigos  Elektroninio pašto adresas
 1  Audronė Šverienė  Gimnazijos direktorė  info@mosedis.lt
 2  Nijolė Prialgauskienė  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos vyresnioji mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja  nijoleprialg@gmail.com
 3  Virgina Jonkuvienė  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, neformaliojo ugdymo organizatorė, ugdymo karjerai specialistė, IV klasės vadovė  virgina.jonkuviene@gmail.com
 4 Diana Zubė  Matematikos ir  informacinių technologijų mokytoja, 5 klasės vadovė  diana.zube1984@gmail.com
 5  Marytė Šikšnienė  Matematikos,  informacinių technologijų mokytoja metodininkė, III klasės vadovė  mari.siksniene@gmail.com
 6  Elena Petrauskienė  Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, IIA klasės vadovė  elepetrau@gmail.com
 7  Laima Kaupienė  Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, I klasės vadovė  laikaup@gmail.com
 8  Vida Šopagaitė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, etikos mokytoja  vidasop@gmail.com
 9  Lina Klovienė  Anglų kalbos mokytoja metodininkė, rusų kalbos vyr. mokytoja  linklolina@gmail.com
 10 Liuda Alšauskaitė  Anglų kalbos vyresnioji mokytoja, mokytojo padėjėja, IIB klasės vadovė  liudike11@yahoo.com
 11  Rasa Dargienė  Anglų kalbos vyresnioji mokytoja, 8b klasės vadovė dargienerasa@gmail.com
 12 Renata Pladienė  Anglų kalbos vyresnioji mokytoja  rpladiene@gmail.com
 13  Virgina Pociuvienė Rusų kalbos vyresnioji mokytoja  virgina25@gmail.com
 14 Bronislovas Bagočius  Fizikos vyresnysis mokytojas bagocius.b@gmail.com
 15  Vilma Gailienė Biologijos, biochemijos mokytoja metodininkė, chemijos vyresnioji mokytoja gailienevil@gmail.com
 16  Virgilijus Pajarskas Geografijos mokytojas ekspertas, gamta ir žmogus mokytojas, neformaliojo ugdymo mokytojas  virgilijus.pajarskas@gmail.com
 17 Raimonda Gervinskienė  Pradinių klasių mokytoja, 2a klasės vadovė raimonda.paulauskaite89@gmail.com
 18   Lina Sėlenienė Istorijos mokytoja metodininkė, pilietiškumo pagrindų mokytoja, 6 klasės vadovė lseleniene@gmail.com
 19  Alina Gadeikienė  Muzikos vyresnioji mokytoja  alinagad11@gmail.com
 20  Jurgita Petrauskienė Dailės ir technologijų vyresnioji mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja  jurgapetra@gmail.com
 21  Linas Šverys Technologijų, braižybos  mokytojas metodininkas, robotikos mokytojas, neformaliojo ugdymo mokytojas  linas@mosedis.lt
 22  Aldona Jonušienė Tikybos,  ekonomikos vyresnioji mokytoja, gamta ir žmogus mokytoja   aldonaij@gmail.com
 23  Margarita Petrauskaitė Tikybos mokytoja metodininkė, neformaliojo ugdymo mokytoja ateitininkai@gmail.com
 24 Rimantas Bugailiškis Fizinio ugdymo mokytojas, neformaliojo ugdymo mokytojas, 8a klasės vadovas rimantasbugailiskis@gmail.com
 25  Giedrius Kova Fizinio ugdymo mokytojas, neformaliojo ugdymo vyr. mokytojas   giedrius.kova@gmail.com
 26 Aldona Kleivienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė, neformaliojo ugdymo mokytoja, 4a klasės mokytoja aldkleiviene@gmail.com
 27 Aldona Stončiuvienė Pradinių klasių mokytoja , 2b klasės mokytoja aldona.stonciuviene@gmail.com
 28  Laima Česnauskienė  Mokytojo padėjėja  lamesala@gmail.com
 29 Edita Petrauskienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė, neformaliojo ugdymo mokytoja, 1a klasės mokytoja   edapetra@gmail.com
 30   Aldona Kidykienė Mokytojo padėjėja kidykiene@gmail.com
 31  Jūratė Jonušienė Pradinių klasių vyresnioji mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja, 3 klasės mokytoja  jjurate4@gmail.com
 32  Liuda Petrošienė Pradinių klasių vyresnioji mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja, 4b klasės mokytoja   liudapetrosiene@gmail.com
 33  Elida Daniuvienė  Pradinių klasių vyresnioji  mokytoja, 1b klasės mokytoja vizantiske@gmail.com
 34 Jurgita Beniušienė Matematikos mokytoja, 7 klasės vadovė jurgitaben@yahoo.com
 35  Dalia Noreikienė  Priešmokyklinės grupės „Pelėdžiukai“ vyresnioji mokytoja, pailgintos grupės mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja  dalianoreikiene@gmail.com
 36  Loreta Jablonskienė  Priešmokyklinės grupės „Pagrandukai“ vyresnioji mokytoja  loreta.jablonskiene@gmail.com
 37  Zita Šlečkuvienė Neformaliojo ugdymo mokytoja  zita.sleckuviene@gmail.com
 38 Inga Balienė  Vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė inga.bales@gmail.com
 39  Dalia Baužienė  Socialinė pedagogė daliabauziene13@gmail.com
 40  Daiva Stonkuvienė  Bibliotekos vedėja daiva.st40@gmail.com
41