KORUPCIJOS PREVENCIJA SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJOJE

     Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija, užtikrindama savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją, kurios tikslas – formuoti antikorupcinę gimnazijos bendruomenės poziciją, užkertant kelią korupcijos pasireiškimui ir šalinant prielaidas jai atsirasti bei plisti gimnazijoje. Susidūrus su korupcijos apraiškomis Skuodo r. Mosėdžio gimnazijoje, kreiptis į Gimnazijos direktoriaus 2022 sausio 27 d. įsakymu patvirtintą Korupcijos prevencijos komisiją:

Virgina Jonkuvienė, komisijos pirmininkė, el. paštas –  virgina.jonkuviene@gmail.com;
Lina Sėlenienė, komisijos narė, el. paštas –  lina.sėleniene@gmail.com;
Inga Balienė, komisijos narė, el. paštas –  inga.bales@gmail.com.

 

  1. ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO
  2. ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS DOKUMENTŲ TVIRTINIMO
  3. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
  4. KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO PLANAS