Administracija
Audronė Šverienė

Audronė Šverienė

Direktorė

(8 440) 762 33
8 686 76488
info@mosedis.lt

Išsilavinimas: aukštasis.

1981 – 1985 m. Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute įgijo matematikos mokytojo specialybę.

2003 m. suteikta matematikos mokytojo–metodininko kvalifikacinė kategorija. 

2001 – 2004 m. Klaipėdos universitete baigė magistrantūros studijas pagal švietimo vadybos studijų programą ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.2002 – 2005 m. dirbo Bendrojo lavinimo mokyklų vidaus audito konsultante.

2004 – 2007 m. Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje dirbo Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos vertinimo išorės vertintoja.

2007 – 2013 m. Ugdymo plėtotės centre dirbo Švietimo konsultante, konsultavimo sritis „Vadovų atestacijos nuostatai, veiklos vertinimo kriterijai ir vertinimo metodika“2010 m. suteikta I vadybinė kvalifikacinė kategorija. 

Nuo 2007  m. Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje dirba mokyklų, vykdančių bendrojo lavinimo programas,  išorinio vertinimo vadovaujančia vertintoja.

2012 – 2014 m. studijavo projekto „Lyderių laikas 2“ švietimo lyderystės konsultantų rengimo programoje, atliko praktiką ir įgijo konsultanto sertifikatą.

Nijolė Prialgauskienė

Nijolė Prialgauskienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

(8 440) 731 63
nijoleprialg@gmail.com

Išsilavinimas: aukštasis.

1996 m. baigė ŠPI socialinių mokslų bakalaurą ir įgijo pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją.

1996 – 2000 m. Skuodo rajono Šačių vidurinės mokyklos mokytoja.

2001 –  2007  Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos mokytoja.

2007 – 2017  Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

2016 m. Suteikta III vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Virgina Jonkuvienė

Virgina Jonkuvienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

(8 618) 181 82
virgina.jonkuviene@gmail.com

Išsilavinimas: aukštasis.

1983 m.  baigė Vilniaus pedagoginį institutą ir įgijo lietuvių k. mokytojo specialybę.

2002 m. suteikta  lietuvių k. mokytojo-metodininko kvalifikacinė kategorija.

2003 m. suteikta II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Nuo 2003 m. – nevyriausybinės organizacijos ,,Mosėdžio valančiukų kuopa“ vadovė.

Nuo 2012 m. – ugdymo karjerai koordinatorė gimnazijoje.