Gimnazijos bibliotekoje niekada netrūksta lankytojų. Čia ateina ir maži ir dideli – pasikalbėti, pabūti, ruošti namų darbus, prie kompiuterių, pažaisti šaškėmis, šachmatais, paskaityti knygą, pasiimti knygą ar tiesiog tyliai pasėdėti tarp lentynų ir pabūti su pačiu savimi.
Šiemet, per spalį tarptautinį mokyklų bibliotekų mėnesį, buvo organizuojama daug įvairių veiklų visai gimnazijos bendruomenei.
2023.10.03 į gimnazijos biblioteka sugūžėjo priešmokyklinių grupių vaikučiai. Susipažinome ir sužinojome kas tai yra biblioteka, ką galime rasti atėjus, kokias paslaugas galima gauti. Skaitėme apie emocijas, biblioterapinę Tuulos Korlainen ir Christel Ronns knygutę „Katulis ir pykčio maišelis“. Vaikučiai sutiko, kad pykti yra negražu ir pažadėjo būti draugiški, o savo pyktį pūtėme į balionus.
Nuotraukas žiūrėkite čia
2023.10.10 gimnazijoje lankėsi puikios rašytojos, edukatorės Adelė Daukantaitė ir Daiva Rudelytė. Viešnios susitiko su 2-4 klasių mokiniais ir jiems papasakojo daug gražių istorijų. Papasakojo kaip gimsta knyga, parodė net 1927 metais spalio 9 dieną išleistą ir auksinėmis raidėmis atspausdinta laikraštį „Žemaičių prietelius“. Pamokino žemaitiškų žodžių bei žaidimų. Adelė parodė knygos „Gaidys Pypkė“ originalius piešinių eskizus. Vaikai noriai įsigijo ir autorių knygutes. Vienos buvo parašytos žemaitiškai, kitos bendrine kalba, trečios tiesiog spalvinimo knygutės. Užsiėmimai vyko žemaičių tarme. Likome patenkinti ir dėkingi viešnioms, o viešnios džiaugėsi mūsų mokinukais, jų mandagumu, gražumu, aktyvumu ir žiniomis. 
Nuotraukas žiūrėkite čia
2023-10-12 5 klasės mokiniai vyko į Simono Daukanto gimtinę Kalvių kaime Skuodo rajone. Tai buvo ir literatūros, (mokytoja Laima Kaupienė), bei istorijos, (mokytoja Lina Sėlenienė) integruota pamoka. Apie S. Daukanto gyvenimą, sodyboje esantį pažintinį taką, Lenkimų kaime esančias skulpturas, skirtas žymiam istorikui, prozininkui, daugelio knygų autoriui, pasakojo Skuodo R. Granausko VB Lenkimų skyriaus bibliotekos vedėja Gražina Daukantienė, bei Lenkimų bendruomenės pirmininkas Kazys Viršilas. Sužinojome, kad S. Daukanto mama yra palaidota Lenkimo bažnyčios šventoriuje.

2023-10-17 į gimnazijos aktų salę rinkomės susitikimui su aktoriumi, rašytoju, piligrimu, dainų kūrėju ir atlikėju Juozu Gaižausku. Susitikti su neeilinių gabumų žmogumi atvyko ir Salantų gimnazijos gimnazistai lydimi mokytojų Adelės Žeimytės ir Ainos Stonkuvienės. Renginio metu aktorius pasidalino savo piligriminių kelionių nuotykiais, šmaikštavo apie tai kaip jam būnant vaiku, nepatiko jo vardas ir pavardė. Atliko savo kūrybos dainas. Buvo galimybė įsigyti J. Gaižausko knygų, kurių jis yra parašęs penkias.
Laikas neprailgo, o geros emocijos palietė kiekvieną esantį renginyje.
2023-10-25 pirmokams žaismingai buvo pristatyti Vaivos Rutkauskaitės knygutė „Nepasaka arba pasaka apie NE“. Su vaikais diskutavome kokie žodžiai yra patys seniausi, kokie – naujausi. Ar žodelis „NE“ yra reikalingas. padarėme išvada, kad visi žodžiai yra reikalingi, tik juos reikia laiku ir vietoje naudoti.
2023-10-26 suorganizuotas piešinių ir nuotraukų konkursas „Mėgstamiausias mano knygos herojus“. Apdovanoti konkurso dalyviai diplomais ir dovanėlėmis. Džiaugiuosi, kad gimnazijos bendruomenė noriai jungiasi į bibliotekos organizuojamas veiklas.
2023-10-30 sekiau pasaką Kretingos lopšelo-darželio „Ąžuoliukas” „Kiškučių” ir „Žiogelių” grupių vaikams. Pasaką buvo sekama kitaip tai šešėlių teatro pagalba. Vaikučiai tikri smalsučiai, jiems viskas įdomu. Ačiū grupių auklėtojoms Ritai ir Birutei už pakvietimą.
Bibliotekos vedėja Daiva Stonkuvienė