5 kl. mokinė Arina Kontrimaitė laimėjo II vietą, (5-7 kl.) VI Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadoje, savivaldybės etape. Mokinė yra pakviesta dalyvauti II etape. Istorijos mokytoja metodininkė Lina Sėlenienė.