2023 m. balandžio 20-21 d. į 29-ąją Lietuvos dailės olimpiadą, kuri vyko Marijampolės meno mokykloje, susirinko miestų ir rajonų laimėtojai iš visos Lietuvos. Olimpiadoje dalyvavo 71mokinys. Olimpiados metu dalyviai turėjo savo pasirinktomis dailės raiškos priemonėmis atlikti kūrybinį darbą ir jį pristatyti. Mūsų gimnazijos II klasės mokinė Radvilė Gadeikytė olimpiadoje atstovavo
Skuodo rajonui ir šauniai pasirodė. Linkime Radvilei tolesnio kūrybinio polėkio ir naujų idėjų.