Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 9 – 10 klasių/I – IV gimnazinių klasių mokiniams, rajono etapo laimėtojus:
Eimantą L., II klasė – II vieta,
mokinį ruošė lietuvių kalbos mokytoja Rasma Staškuvienė.
Agnę J., II klasė – II vieta,
Austėja J., IV klasė – I vieta,
mokines ruošė lietuvių kalbos mokytoja Laima Kaupienė.