II trimestrą puikiai, vien 10-tukais, 1-4 klasių mokiniai aukštesniuoju lygiu ir 5-10 klasių mokiniai aukštesniuoju lygiu baigė: