Džiaugiamės, kad gimnazijoje yra gabių mokinių, kurie atstovauja gimnaziją ne tik rajono konkursuose, olimpiadose, bet ir regiono lygmenyje.