Birželio 14 dieną gimnazijos bendruomenė paminėjo Gedulo ir vilties dieną. Pilietiškumo pamoka ,,Gedulo ir vilties diena“ vyko aktų salėje, kurioje organizatoriai priminė susirinkusiems skaudžią tautos istoriją ir pakvietė pažiūrėti filmą ,,Ledo vaikai“. Po to buvo organizuota eisena prie tremtinių kryžiaus, kur vyko istorinė akcija. Taip mūsų gimnazija prisijungė prie visoje Lietuvoje 11.59 val. prasidėjusios akcijos ,,Ištark, išgirsk, išsaugok…“. Mokiniai ir mokytojai skaitė tremtinių, kurie buvo iš jų artimosios aplinkos ar gimtojo kaimo, pavardes. Vėliau nuėjome prie koplytėlės, kuri pastatyta mosėdiškiams, žuvusiems už Lietuvos laisvę. Garsiai perskaitėme jų pavardes, užrašytas atminimo lentelėse, uždegėme žvakutes ir pagerbėme juos tylos minute. Dėkojame lietuvių kalbos mokytojai R. Staškuvienei ir jos parengtiems mokiniams už akcijos organizavimą ir visiems dalyvavusiems  už pilietiškumą.                                                                                                  

  Pavaduotoja V. Jonkuvienė

Nuotraukas rasite čia