Vasario 4 dieną mūsų gimnazijos mokiniai ir mokytojai jungėsi į ,,Mokonomikos“  pamokas, kurias inicijavo Swed bankas. Lietuvoje organizuojama ,,Mokonomikos“ pamoka prisideda prie UNICEF ir UNESCO rengiamos ,,Didžiausios pamokos pasaulyje“, kurios tikslas kurti inovatyvias švietimo priemones, įgyvendinant Jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslus. Džiugu, kad mūsų gimnazijos atskiros klasės turėjo galimybes dalyvauti bent 2-3 šio renginio užsiėmimuose (iš viso jungėmės į 60 pamokų). Dėkojame klasių auklėtojams ir dalykų mokytojams, organizavusiems mūsų mokinių dalyvavimą Didžiausioje nuotolinėje pamokoje. Po pietų jau mus pasiekė organizatorių ,,Padėka“.

Pavaduotoja V. Jonkuvienė