„Vykdydami Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos vykdomo, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0075 „Gamtos mokslų ugdymo stiprinimas, sinchronizuojant praktines, teorines ir virtualias aplinkas” veiklas, grupė gimnazijos 8 – III klasių vaikinų lankėsi Mažeikių naftos perdirbimo gamykloje „Orlen Lietuva”. Susipažinta su gamyklos darbu, apimtimis, reikalingomis šiai gamyklai specialybėmis. Šioje gamykloje chemijos inžinieriumi dirba ir buvęs mūsų gimnazijos mokinys Justinas Sendrauskas”
Biologijos ir chemijos mokytoja Vilma. Gailienė