Mūsų gimnazijos 7 kl. mokiniai,  įgyvendindami ŽŪM Šviečiamosios gyvulininkystės programą, lankėsi net keliuose gyvulių ūkiuose. Pirmiausia nuvykome į A. Domarko ūkį (Mikulčių km.) ir susipažinome su melžiamomis karvėmis bei mažais veršeliais. Po to užsukome pas ūkininkę I. Lekstutienę (Mikulčių km.) pasižiūrėti vištų ir gražių ančių, kurių retai kaime besutiksi. Vėliau pakeliui apsilankėme dviejuose individualiuose ūkeliuose, kur leido mums susipažinti su keliomis avytėmis (Igarių km.). Avys buvo labai baikščios, tad klausydamiesi šeimininkės pasakojimų, tik iš toliau tegalėjome į jas pasižiūrėti. Tą dieną dar apsilankėme R. Kavaliauskienės paukštininkystės ūkyje (Udralių km.) ir plačiau susipažinome su ekologine paukštininkyste. Liekame dėkingi visiems ūkininkams, priėmusiems mus savo ūkiuose.

 Pavaduotoja V. Jonkuvienė

Nuotraukas žiūrėkite čia