Remiantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, skiriamos

priešmokyklinių grupių, 1-8, I-IV klasių mokiniams

 nuo 2020 m. kovo 13 d. iki kovo 27 d. (imtinai).

Tolesnę informaciją dėl ugdymo proceso organizavimo sekite gimnazijos puslapyje www.mosedis.lt

Mosėdžio gimnazijos administracija