Skuodo r. savivaldybės Švietimo skyriaus ,,Gabių mokinių ugdymo, skatinimo ir rėmimo fondas“ kiekvieną rudenį apdovanoja rajono mokyklų mokinius ar komandas už prizinius pasiekimus šalies olimpiadose, konkursuose ir sporto varžybose. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad už 2019-2020 m. m. pasiekimus iš Mosėdžio gimnazijos apdovanotas gausiausias mokinių bei jų komandų ir mokytojų būrys, kurio premijoms tarp rajono mokyklų paskirta didžiausia pinigų suma.

      SVEIKINAME apdovanotus šalies konkursų nugalėtojus:
Airidą Lazdauską – 4b kl. ir mokytoją Dalią Noreikienę;
Valentą Valskį – 6 kl. ir mokytoją Ireną Kaniavienę;
Adrijų Pudžmį – 7 kl. ir mokytoją Ireną Kaniavienę, Virgilijų Pajarską.
Mantą Razmą – 8 kl. ir mokytoją Virgilijų Pajarską.
Akvilę Sėlenytę – II A kl. ir mokytojas Rasmą Staškuvienę, Liną Sėlenienę;
Lauryną Staškevičių – II A kl. ir mokytoją Vilmą Gailienę;
Žygimantę Riepšaitę – IV A kl. ir mokytojus Eleną Petrauskienę, Virgilijų Pajarską;
5 – 6 kl. matematikų komandą: A. Valauską, V. Valskį, R. Rušinskytę, A. Pudžmį, A. Sendrauską ir mokytoją Ireną Kaniavienę;
5 – 6 kl. kvadrato komandą: R. Reliugą, A. Venckų, G. Drąsutį, V. Valskį, P. Duonėlą, M. Riepšą, A. Sendrauską, P. Galdiką, L. Deimantą, N. Zabitį  ir mokytojus Giedrių Kovą bei Rimantą Bugailiškį;
 I gimnazinę klasę ir auklėtoją Virginą Jonkuvienę.

                                                                          Gimnazijos administracija