Idėja perleisti pirmąjį lietuvišką mėnraštį ,,Aušra“ įkvėpė ir subūrė prasmingam darbui istorikus, raštijos, kalbos, knygų kultūros tyrinėtojus bei leidėjus. Remiant Mecenatui Praniui Kizniui, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas bei leidykla ,,Petro osfetas“ išleido įvadinį tomą ,,Aušra po 140 metų“. Šio penkių tomų rinkinio perdavimo Lietuvos mokykloms iniciatorius LR Prezidentas Gitanas Nausėda.
Rugsėjo 1-osios šventės metu Mosėdžio parapijos bažnyčioje Skuodo rajono savivaldybės mero patarėja Daiva Jonušienė perdavė dovanas mūsų gimnazijos direktorei Audronei Šverienei. Mosėdžio gimnazijos bendruomenė dėkoja už šią dovaną iniciatoriams, mecenatams ir leidėjams.

Direktorės pavaduotoja V. Jonkuvienė