Diskusija ,,Jauno žmogaus prioritetai, poreikiai ir galimybės šiandieninėje nokykloje“ Gruodžio 2 d. mūsų gimnazijoje rinkosi mokiniai, lankantys etikos pamokas, ir etiką dėstantys mokytojai iš kitų mūsų rajono mokyklų. Dėkojame, kad pas mus atvyko Bartuvos progimnazijos mokinių komanda (mokyt. R. Lukošienė) ir P. Žadeikio gimnazijos mokinių komanda (mokyt. J. Jurkuvienė). Jų susitikimo tikslą įvardija pats diskusijos pavadinimas – ,,Jauno žmogaus prioritetai, poreikiai ir galimybės šiandienos mokykloje“. Apie tai, kas jiems svarbu, kas juos domina ir kas jų netenkina mokyklose, mokiniai išsikalbėjo darbo grupėse ir surašė į atskirus lapus, o po to pristatė vieni kitiems. Diskusiją surengė pavaduotoja V. Jonkuvienė, o pokalbį vedė psichologė R. Rudminaitienė. Pabaigoje susitarta, kad parengtos viešinimui tezės bus perduotos į mokyklas ir diskusijos dalyviai jas pristatys savo bendraamžiams bei dar kartą padiskutuos šia tema. Rajono ugdymo karjerai ir etikos mokytojų metodinio ratelio pirmininkė V. Jonkuvienė

Daugiau nuotraukų rasite čia