Projektas


www.pornxxxmobile.net
  

Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos ir mokyklų – partnerių matematikos mokymosi permainų modelis

Projekto metu kuriamas ir diegiamas J. Hattie tyrimų išvadomis paremtas
matematikos mokymosi modelis.
Projekto trukmė – 24 mėn. Projekto biudžetas – 65 510,63 Eurų. Projektas
finansuojamas Europos socialinio fondo, LR valstybės biudžeto ir pareiškėjų
nuosavomis lėšomis.

Projekto tikslas: Pagerinti aštuntokų matematikos pasiekimus.

Uždaviniai:

Per papildomas veiklas išugdyti bendrąsias ir dalykinės mokinių kompetencijas.

Pakeisti mokytojų, mokinių požiūrį į matematikos mokymą ir mokymąsi.

Įrengti edukacinę erdvę.

Formuoti ir išbadyti paveikių mokymosi metodų krepšelį .

Sukurti ir išbandyti matematikos mokymosi modelį.

Kelti mokytojų kvalifikaciją .

Mokyklos partnerės:

Skuodo Bartuvos progimnazija;

Kretingos Simono Daukanto progimnazija.

Integracija ir bendradarbiavimas su kitų dalykų mokytojais

Istorijos mokytoja kuria su mokiniais matematinius žaidimus.

Biologijos ir chemijos mokytoja didesnį dėmesį skiria proporcijos, grafikų, diagramų,  integruotų uždavinių sprendimui.

Technologijų mokytojas rengia bendrus projektus su matematikos mokytoja.

Lietuvių kalbos mokytoja didelį dėmesį skiria skaitymo strategijoms.

 

 

 REZULTATAI

2017 m. aštuntokų standartizuotų testų rezultatai Mosėdžio gimnazijos projekto „Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos ir mokyklų – partnerių matematikos mokymosi permainų modelis“ vykdytojų mokyklose buvo tokie: Mosėdžio gimnazijos – 38,7 balai, Bartuvos progimnazija – 45,4 balai Kretingos S. Daukanto progimnazijos – 37,6 balai.

Daugiau nuotraukų rasite čia