Įgyvendintas projektas „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“

      Skuodo rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“, projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-31-0004.
      Projektu buvo siekiama didinti mokyklų tinklo efektyvumą Skuodo rajone. Šiam tikslui įgyvendinti pasirinktos trys Skuodo rajono bendrojo ugdymo įstaigos – Bartuvos progimnazija ir Ylakių bei Mosėdžio gimnazijos. Projekto metu Ylakių gimnazijoje ir Bartuvos progimnazijoje modernizuotos aktų salės, pritaikant jas atviroms edukacinėms erdvėms, įvairesnėms veikloms, įsigytos mokinių ugdymui reikalingos priemonės. Mosėdžio gimnazijoje modernizuota gamtos mokslų laboratorinė klasė. Šiai laboratorinei klasei įrengti atnaujintos trys atskiros patalpos, kurios tarpusavyje sujungtos stiklinėmis pertvaromis su durimis – teorijos klasė, praktikos laboratorija ir erdvė su ypatinga laboratorine įranga. Siekiant sukurti laboratorinės klasės vizualinį ryšį su kitomis gimnazijos erdvėmis, sienoje, tarp laboratorijos ir koridoriaus,www.pornxxxmobile.net įrengtos stiklinės pertvaros. Visos modernizuotos erdvės aprūpintos funkcionaliais, lengvai pertvarkomais baldais ir integruotomis konferencijų arba nuotolinio mokymo sistemomis. Tikimasi, kad mokyklų bendruomenių poreikius bei šiuolaikinį ugdymo turinį atitinkančios ugdymo įstaigų erdvės prisidės prie individualių, kūrybingų asmenybių ugdymo.
     Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.
    Bendra projekto vertė 217 433,79 Eur, iš jų:
Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 181 866,88 Eur; Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 16 047,07 Eur; savivaldybės biudžeto lėšos – 19 519,84 Eur.

    Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2019-07-10.