Vytauto Mačernio 100-osios gimimo metinės. Tai iškili asmenybė. Per trumpą savo gyvenimą sukūrė daug gražių ir prasmingų kūrinių.
Išbandykit jėgas viktorinoje.