Išeinat, paliekat mokyklą.
Įspauskit savąją pėdą.
Palikit tai kas primintų
Jog buvote čia.

68-oji abiturientų laida gimnazijos bibliotekai dovanojo knygas. Ačiū jums!