Mosėdžio gimnazijos XXIX (29-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1981-1982 mokslo metų abiturientų laida – 47 abiturientai.

29_laida

XIa klasė – auklėtoja Biruta Lukošienė, 24 abiturientai.

 • Aklys Antanas
 • Aklytė Laima
 • Armalytė Regina
 • Ažundenis Edmundas
 • Baužytė Vita
 • Domarkas Alfredas
 • Gintvainytė Aušra
 • Gintvainytė Rasa
 • Eidiejutė Alma
 • Eidiejutė Rasa
 • Jazbutis Jonas
 • Jurkutė Laima
 • Jurkšas Rimantas
 • Liebus Kostas
 • Narkus Robertas
 • Pakulis Vaclovas
 • Pliadaitė Gražina
 • Rimkutė Vida
 • Stroputė Alma
 • Untulytė Genė
 • Untulytė Elena
 • Valantinaitė Genė
 • Venslauskaitė Alma
 • Zaboras Vaclovas

XIb klasė – auklėtoja Regina Čiuteikienė 23 abiturientai.

 • Bertašiutė Virginija
 • Beniušis Rimantas
 • Domarkaitė Adelė
 • Donėla Vytautas
 • Gadeikis Antanas
 • Galdikaitė Vilija
 • Gedminaitė Vilma
 • Gikaraitė Jovita
 • Kusaitė Irutė
 • Kidykaitė Alina
 • Kungytė Laima
 • Memgaudaitė Aurelija
 • Mockus Vidmantas
 • Mačernis Benediktas
 • Piekus Edmundas
 • Pabrėžaitė Vilma
 • Pliuškytė Janina
 • Rancaitė Vida
 • Sėlenytė Marytė
 • Šimkutė Ramutė
 • Tamavičius Algis
 • Tamavičiutė Daina
 • Žvinklytė Genovaitė