Mosėdžio gimnazijos XXVIII (28-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1980-1981 mokslo metų abiturientų laida – 61 abiturientas.

28laida

XIa klasė – auklėtoja Aldona Kvietkauskienė, 32 abiturientai.

 • Anužytė Adelė
 • Barkutė Irena
 • Bertulytė Aldona
 • Bružaitė Audronė
 • Bružas Algis
 • Butkutė Gražina
 • Daukantas Alvydas
 • Daukintis Vacys
 • Donėla Jonas
 • Ereminaitė Bronė
 • Gadeikytė Aušra
 • Galdikaitė Gilianda
 • Jakštaitė Marytė
 • Jotkus Valys
 • Ketleriutė Daiva
 • Knieža Vidas
 • Lekstutis Arvydas
 • Lukauskaitė Genutė
 • Markauskas Edvardas
 • Memgaudas Justinas
 • Motiejauskaitė Danutė
 • Pakulytė Ina
 • Paulauskas Alfredas
 • Pauliukaitė Laima
 • Petralevičiutė Danutė
 • Pikturnaitė Aldona
 • Skridailaitė Gražina
 • Skridailaitė Virgina
 • Stonkutė Regina
 • Šopaga Edmundas
 • Žvinklytė Virgina
 • Žvinklytė regina

XIb klasė – auklėtoja Danguolė Šiaulienė, 29 abiturientai.

 • Andriekus Antanas
 • Bričkutė Vilija
 • Bručaitė Milda
 • Bručas Algirdas
 • Bugenis Algimantas
 • Dimaitė Gražina
 • Dvarionaitė Stanislava
 • Einikytė Bronė
 • Gvazdauskytė Zita
 • Jazbutis Pranas
 • Jokubauskaitė Irena
 • Jokubauskaitė Vida
 • Juoskaudaitė Alina
 • Klovaitė Vilija
 • Kulnickis  Vytautas
 • Liekytė Ona
 • Lipinskaja Svetlana
 • Malūkas Povilas
 • Mockus Virgaudas
 • Paulauskaitė Laima
 • Petrauskaitė Vilija
 • Petrauskas Gintautas
 • Pilibaitis Vytautas
 • Raginiutė Danguolė
 • Reminas Donatas
 • Simaitis Audris
 • Šiema Stanislovas
 • Šlečkus Stanislovas
 • Untulis Stanislovas