Mosėdžio gimnazijos XXVII (27-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1979-1980 mokslo metų abiturientų laida – 67 abiturientai.

27_laida

XIa klasė – auklėtoja Irena Šilingienė, 21 abiturientas.

 • Andrutytė Marytė
 • Razmus Vaclovas
 • Prišmontas Rimutis
 • Petrauskaitė Irena
 • Pliuškytė Nijolė
 • Kubiliutė Stanislava
 • Leliūna Antanas
 • Mažrimaitė Alina
 • Mickutė Lida
 • Žvinklytė Irena
 • Veitaitė Sigita
 • Vaškys Vaclovas
 • Kidikaitė Danutė
 • Kubiliutė Lida
 • Kubiliutė Regina
 • Avyžius Kęstutis
 • Daukšaitė Jadvyga
 • Danius Saulius
 • Simonavičiutė Aldona
 • Jonkus Arvydas
 • Gadeikytė Virgina

XIb klasė – auklėtoja Adelė Valančauskienė, 23 abiturientai.

 • Duonėlaitė Birutė
 • Donėlaitė Laima
 • Gadeikytė Milda
 • Januška Julius
 • Griciutė Emilija
 • Jucys Sigitas
 • Jurevičiutė Laima
 • Kubiliutė Aldona
 • Kuprytė Dalia
 • Klova Vidmantas
 • Merkelytė Vida
 • Mineikis Vidmantas
 • Mockutė Vilija
 • Pliuškytė Nijolė
 • Pliuškys Romualdas
 • Skara Juozas
 • Skruibytė Rasa
 • Sparnauskaitė Bronė
 • Stroputė Aldona
 • Urbulis Kostas
 • Veselis Stasys
 • Zubaitė Violeta
 • Narvydaitė Liudvika

XIc klasė – auklėtoja Aldona Rimkevičienė, 23 abiturientai.

 • Armalytė Eugenija
 • Apulskis Ričardas
 • Balsytė Regina
 • Bertašius Gedeminas
 • Bričkutė Ona
 • Butkus Justinas
 • Būtaitė Danutė
 • Čižauskytė  Vaclava
 • Čižauskytė Virgina
 • Domarkaitė Irena
 • Grigaitis Audrius
 • Litvinaitė Irena
 • Lukauskas Stanislovas
 • Padleckaitė Birutė
 • Pilibaitytė Silva
 • Rimkus Valys
 • Rimkutė Birutė
 • Simonavičiutė Danutė
 • Skersis Algimantas
 • Taurinskaitė Stefanija
 • Želvytė Adelė
 • Tirevičiutė Stanislava
 • Stonkutė Stanislava