Mosėdžio gimnazijos XXVI (26-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1978-1979 mokslo metų abiturientų laida – 77 abiturientai.

26_laida

XIa klasė – auklėtoja Laima Dabrienė, 25 abiturientai.

 • Ažundenis Robertas
 • Barkutė Aldona
 • Barkutė Genovaitė
 • Balandytė Ramutė
 • Daukintytė Bronė
 • Dronseika Algirdas
 • Gadeikytė Irena
 • Gadeikytė Ramutė
 • Galdikaitė Ona
 • Kataržytė Aldona
 • Kaupas Stanislovas
 • Kinčiutė Judita
 • Kniūkštaitė Regina
 • Leilionas Stasys
 • Mačernytė Svajonė
 • Mažrimaitė Danutė
 • Memgautaitė Rima
 • Miliutė Aldona
 • Paulauskaitė Lina
 • Paulauskas Algirdas
 • Paulauskas Vytautas
 • Pauliukaitė Janina
 • Pušinskas Petras
 • Skaraitė Aldona
 • Šimkutė Elvyra

XIb klasė – auklėtoja Barbora Baranauskienė,26 abiturientai.

 • Abrutytė Onutė
 • Armalis Alfredas
 • Budrikytė Vilija
 • Dabrytė Ramunė
 • Dabrytė Vilma
 • Dobrovolskytė Elena
 • Dobrovolskis Aleksas
 • Einikytė Rasa
 • Gadeikis Aloyzas
 • Gurauskaitė Danutė
 • Gurauskaitė Laima
 • Gurauskas Kazys
 • Jucius Zenonas
 • Jurkšas Arvydas
 • Kinčiutė Genutė
 • Kontrimaitė Nijolė
 • Krasauskaitė Liuda
 • Macevičiutė Irena
 • Markauskaitė Janina
 • Memgaudas Zigmas
 • Mikūtaitė Lina
 • Nykartaitė Janina
 • Skara Bronius
 • Šopa Stasys
 • Tamavičiutė Lilija
 • Untulytė Gražina

XIc klasė – auklėtoja Irena Jurkšienė, 26 abiturientas.

 • Alšauskas Kazys
 • Bagočius Bronislovas
 • Baužytė Birutė
 • Bružaitė Birutė
 • Domarkaitė Genovaitė
 • Dvarionaitė Irena
 • Eglinskas Steponas
 • Galdikaitė Virgina
 • Gedrimaitė Adelė
 • Gliožerytė Genė
 • Intaitė Angelė
 • Jakučinskaitė Justina
 • Juzumas Zigmas
 • Kryževičiutė Stanislava
 • Kungytė Rima
 • Kusas Juozas
 • Leilionas Povilas
 • Lengvytė Alina
 • Malūkaitė Irena
 • Pliuškytė Laima
 • Raišuotytė Regina
 • Rušinskas Antanas
 • Stončaitis Juozas
 • Tautkus Aleksas
 • Tirevičius Zenonas
 • Žilinskaitė Irena