Mosėdžio gimnazijos XXV (25-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1977-1978 mokslo metų abiturientų laida – 62 abiturientai.

25_b_kl

XIb klasė – auklėtoja Elona Šedvydienė, 31 abiturientas.

 • Alšauskaitė Magdelena
 • Ažundenytė Joana
 • Bagočiutė Janina
 • Baužytė Irena
 • Česnauskaitė Nijolė
 • Dobrovolskytė Aldona
 • Dvarionaitė Danutė
 • Dvarionas Algimantas
 • Gaučiutė Adelė
 • Gedminaitė Nijolė
 • Gikaraitė Rasutė
 • Gliožerytė Danutė
 • Janušaitis Arvydas
 • Jotkutė Gražina
 • Kniežaitė Vilija
 • Liebutė Nijolė
 • Litvinaitė Bronė
 • Mikutaitė Vilma
 • Narmontas Mykolas
 • Pabrėžaitė Birutė
 • Pikturnaitė Milda
 • Reliugaitė Valerija
 • Strakšaitė Audronė
 • Šopaga Vytautas
 • Tubinaitė Kazimiera
 • Untulytė Nijolė
 • Valantinaitė Ramutė
 • Vaškys Jonas
 • Vengalytė Viliutė
 • Žeimytė Romualda
 • Želvys Algimantas