Mosėdžio gimnazijos XXIV (24-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1976-1977 mokslo metų abiturientų laida – 52 abiturientai.

24_laida

XIa klasė – auklėtoja Raimonda Samuilovienė,26 abiturientai.

 • Baranauskaitė Virgina
 • Beniušytė Vidmantė
 • Brenciutė Birutė
 • Bugenis Rimantas
 • Gikaras Adomas
 • Eidiejutė Adelė
 • Einikis Juozas
 • Jablonskytė Irena
 • Kubiliutė Regina
 • Kuprytė Daiva
 • Kvietkauskas Antanas
 • Leilionaitė Virgina
 • Leilionas Danielius
 • Leilionas Petras
 • Lekniutė Nijolė
 • Pauliukas Pranas
 • Pušinskas Rimantas
 • Reminaitė Mireta
 • Stanius Adomas
 • Statkutė Petronėlė
 • Šleiniutė Irena
 • Šimkutė Marytė
 • Turauskaitė Jūratė
 • Turauskaitė Virgina
 • Uzdanavičiūtė Nijolė
 • Untulytė Danutė

XIb klasė – auklėtoja Tatjana Volodina, 26 abiturientų.

 • Anužis Antanas
 • Baltiejus Vacys
 • Balandytė Nijolė
 • Bieliauskas Julius
 • Bručaitė Nijolė
 • Daukšaitė Danutė
 • Donėla Vladas
 • Galdikaitė Nijolė
 • Jasas Kęstutis
 • Kataržytė Ramutė
 • Kaupas Vacys
 • Kaušytė Antanina
 • Kinčiutė Janina
 • Kuprytė Vida
 • Milinskytė Marytė
 • Pocius Antanas
 • Pocius Pijus
 • Pociūtė Regina
 • Ramanauskas Jonas
 • Razmaitė Stasė
 • Stončiutė Jovita
 • Šedvydytė Lida
 • Taučiutė Alvydė
 • Uosytė Genutė
 • Lankytė Justina
 • Rimkutė Regina