Mosėdžio gimnazijos XXI (21-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1973-1974 mokslo metų abiturientų laida – 40 abiturientų.

21_laida1

XIa klasė – auklėtoja Marija Čapienė, 20 abiturientų.

 • Beniušis Kazys
 • Brencius Stasys
 • Dimaitė Jadvyga
 • Gadeikis Kazys
 • Gvazdžiauskaitė Birutė
 • Japertaitė Zita
 • Jazbutytė Milda
 • Kaubrė Vacys
 • Kuprytė Vilma
 • Klovaitė Audra
 • Kvietkauskaitė Liuda
 • Liebus Juozas
 • Mikūtaitė Genė
 • Naruišis Vacys
 • Paulauskaitė Marytė
 • Reikaitė Nijolė
 • Remenytė Regina
 • Šemeta Valys
 • Uosytė Aldona
 • Žilinskas Aloyzas