Mosėdžio gimnazijos XX (20-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1972-1973 mokslo metų abiturientų laida – 36 abiturientai.

20_laida2

XIb klasė – auklėtojas Jonas Jurevičius, 18 abiturientų.

 • Baužytė Janina
 • Ciparis Antanas
 • Dima Jonas
 • Daržinskaitė Monika
 • Ereminas Adomas
 • Gajauskaitė Natalija
 • Januška Bronius
 • Kniežaitė Elena
 • Kuprytė Irena
 • Leilionaitė Justina
 • Leilionas Jonas
 • Meškytė Adelė
 • Malūkas Stasys
 • Nikontaitė Adelė
 • Pušinskytė Irena
 • Pušinskas Pranas
 • Stonkus Adomas
 • Tumaitė Vanda