Mosėdžio gimnazijos II (2-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1954-1955 mokslo metų abiturientų laida – 28 abiturientai.

2_laida

XI klasė – auklėtojas Jonas Jurevičius, 28 abiturientai

 • Gražina Balandytė
 • Domas Donėla
 • Alma Pabrėžaitė
 • Jadvyga Galdikaitė
 • Emilija Gedminaitė
 • Boneventūras Grigaitis
 • Jadvyga Jurkutė
 • Aleksandra Kubiliutė
 • Stasė Kusaitė
 • Lionė Laukytė
 • Adelė Laureckaitė
 • Ona Laureckytė
 • Justinas Liebus
 • Stasė Lygutaitė
 • Joana Malūkaitė
 • Aldona Miliutė
 • Joana Narkutė
 • Judita Pilibaitytė
 • Ignas Raudonis
 • Edvardas Rudys
 • Angelė Rudytė
 • Bronė Sėlenytė
 • Onutė Šimkutė
 • Magdutė Simonavičiutė
 • Monika Skersytė
 • Alma Skruibytė
 • Marytė Valavičiutė
 • Irena Žeimytė