Mosėdžio gimnazijos XIX (19-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1971-1972 mokslo metų abiturientų laida – 36 abiturientai.

19_laida2

XIb klasė – auklėtoja Adelė Valančauskienė, 16 abiturientų.

 • Baranauskas Zigmas
 • Bagočius Vytautas
 • Čiapaitė Aurelija
 • Jurgutytė Adelė
 • Juškaitė Ona
 • Ivanauskaitė Stasė
 • Kidykas Jurgis
 • Leilionas Algis
 • Memgaudytė Rūta
 • Mikūtaitė Alma
 • Stankūnaitė Irena
 • Simonavičiutė Danutė
 • Šakinis Valys
 • Šoblinskaitė Danutė
 • Vaškys Pranas
 • Žeimytė Emilija