Mosėdžio gimnazijos XIX (19-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1971-1972 mokslo metų abiturientų laida – 36 abiturientai.

19_laida1

XIa klasė – auklėtoja Elona Šedvydienė, 20 abiturientų.

 • Abrutytė Adelė
 • Andrulytė Vitalija
 • Bačiutė Aleksandra
 • Čiunka Valys
 • Donėlaitė Veronika
 • Kubiliutė Birutė
 • Leknius Jaroslavas
 • Merkelis Jurgis
 • Mickutė Adelė
 • Motiejauskaitė Bronė
 • Pabrėža Vladas
 • Paulauskaitė Marytė
 • Paulauskaitė Birutė
 • Račkauskaitė Juratė
 • Simaitis Zenonas
 • Statkus Adomas
 • Šiaulytė Irena
 • Taurinskaitė Aleksandra
 • Valužis Alfredas
 • Vengalis Jonas