INFORMACIJA APIE UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMA

Remiantis galiojančiais teises aktais, 2020 metų lapkričio 3-6 dienomis Mosėdžio gimnazijoje ugdymo procesas organizuojamas: • Priešmokyklinių grupių, 1-4 klasių mokiniams – įprastu būdu gimnazijoje, • 5-8, I-IV klasių mokiniams – nuotoliniu būdu. Mokykliniai...

MOKINIŲ IR JŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI!

VRK sprendimu Nr. Sp-89 Mosėdžio gimnazija patvirtinta rinkimų apylinke, todėl spalio 11 d. mūsų gimnazijoje vyks LR Seimo rinkimai. Spalio 12 d. mokyklos patalpos bus dezinfekuojamos ir jokia veikla mokykloje nebus vykdoma. Mokiniai bus ugdomi nuotoliniu būdu. Spalio...

DŽIAUGIAMĖS IR SVEIKINAME

  Mūsų gimnazijos I gimn. (buvusios 8 klasės) mokinius ir auklėtoją V. Jonkuvienę, 2019-2020 m. m. respublikiniame ŽŪM Šviečiamosios gyvulininkystės programos kūrybinių darbų  konkurse „Gyvulininkystė ir MES“ laimėjusius  II vietą. Tolimesnės sėkmės naujose...