PILIETIŠKUMO PAMOKOS GIMNAZIJOJE

Birželio 14 dieną gimnazijos bendruomenė paminėjo Gedulo ir vilties dieną. Pilietiškumo pamoka ,,Gedulo ir vilties diena“ vyko aktų salėje, kurioje organizatoriai priminė susirinkusiems skaudžią tautos istoriją ir pakvietė pažiūrėti filmą ,,Ledo vaikai“. Po to buvo...

Būsimųjų priešmokyklinukų šventė

Gegužės 28 diena gimnazijoje vyko būsimųjų priešmokyklinukų šventė. Jų sulaukėme net 21. Programėlę atliko „Pagrandukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikučiai, šventę vedė ir smagiai su vaikučiais bendravo mūsų dvyliktokė Renata Ereminaite, pasivadinusi „Pepe“. Programą...

IR NUAIDĖJO PASKUTINIS SKAMBUTIS…

Ir nuaidėjo skambutis… …nuaidėjo. Jo garsas liko atminty. Tas krebždesys kreidos Rašant ant lentos, Ilgai girdėsis Gyvenimo kely… Ir knygos lapai, Kai verti… Atrodo tyliai, Bet taip gyliai įstringa širdyse Ten žodžiai paprasti,...