Sausis, vasaris ir kovas – trys mėnesiai, kai minime Lietuvos laisvei reikšmingas datas: Sausio 13-ąją, Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją. Kiekviena iš jų pažymėta laisvės troškimu, vienybe ir drąsa.
Sausio 13 – Laisvės gynėjų dieną permąstykime geltoną – šviesos, tikėjimo ir vilties spalvą.
Vasario 16 – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną pieškime žalia – gamtos, ramybės ir taikos spalva.
Kovo 11 – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena te bus nuspalvinta raudona – drąsos, kovos ir vienybės spalva. Dėkojame pilietiškumo dieną organizavusioms pradinių klasių, istorijos, lietuvių k., dailės mokytojoms ir visiems nuoširdžiai įsijungusiems į akciją.
Pavaduotoja V. Jonkuvienė