Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajono etapo laimėtojus:
Eimantą L., II klasė – I vieta,
mokinį ruošė fizikos mokytojas Bronislovas Bagočius.
Geriausiai savo amžiaus grupėje pasirodžiusius:
Mantą R., I klasė, mokytojas Bronislovas Bagočius ir Viktoriją J., III klasė, mokytojas Antanas Krištapavičius.