Mūsų gimnazija surengė respublikinę teorinę – praktinę konferenciją ,,Apsauk mokinio batus“. Renginyje dalyvavo 120 dalyvių iš 7 rajonų, kurie atstovavo 12 ugdymo įstaigų. Konferencija prasidėjo aktų salėje gimnazistų muzikiniu sveikinimu. Čia išklausyti trys ekspresyvūs pranešimai. Pranešimą ,,Kritinio mąstymo ugdymas ir kitos debatų paslaptys“ įtaigiai skaitė Debatų centro direktorius Darius Jokubas. Priimti iššūkius savo pranešimu ,,Priimk iššūkį: bendrauk – eksperimentuok – kurk“ kvietė dvi lektorės iš Panevėžio – D. Vizbarienė (Robotikos centro ,,RoboLabas“ metodninkė) ir V. Repovienė (Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja). O mūsų gimnazijos sėkmingiausias patirtis pranešimu ,,Mūsų patirtys ir atradimai arba kaip matavomės ,,naujus batus“ pristatė direktorė A. Šverienė.
Po kavos pertraukos darbas persikėlė į sekcijas atskirose erdvėse. Šešiose sekcijose perskaityti 24 atskirų dalykų pranešimai, išbandyti nauji praktiniai metodai, dalytasi gerosiomis patirtimis. Konferencijos apibendrinimui vėl susirinkome aktų salėje, kur kiekviena sekcija pristatė savo refleksiją. Muzikos mokytojos A. Gadeikienės iniciatyva  renginį vainikavo visų konferencijos dalyvių ,,orkestro“  muzikavimas netradiciniais instrumentais.
Dėkojame visiems dalyviams už nuoširdų dalyvavimą ir lektoriams – už originalius pranešimus. O už pagalbą organizuojant konferenciją  liekame dėkingi mūsų partneriams – Skuodo r. sav. Švietimo, kultūros ir sporto skyriui bei VšĮ Skuodo informacijos centrui.
Mosėdžio gimnazijos administracija

Nuotraukas žiūrėkite čia