Balandžio 28 d. mūsų gimnazijoje buvo organizuota karjeros mugė ,,Pasirinkimų labirintai“. Mugėje savo studijų programas ir siūlomas veiklas pristatė 15 šalies ugdymo įstaigų: 5 universitetai, 5 kolegijos ir 5 profesinio mokymo mokyklos. Mugėje sudarėme sąlygas apsilankyti ir kitų Skuodo rajono mokyklų ( P. Žadeikio ir Ylakių gimnazijų bei Bartuvos progimnazijos) mokiniams. Už šią puikią galimybę – organizuoti karjeros mugę mūsų rajono mokyklų mokiniams – esame dėkingi rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, kuris finansavo šį renginį. Dėkojame šalies aukštojo ir profesinio mokymo įstaigoms už geranorišką bendradarbiavimą Skuodo žemės mokinių labui.
Rajono karjeros ir etikos mokytojų metodinio ratelio pirmininkė V. Jonkuvienė