Siekiant stabdyti koronaviruso plitimą,  nuo kovo 16 d. LR vyriausybė šalyje įvedė karantiną.

Vadovaujantis šiuo nutarimu, Mosėdžio gimnazijos pastatas uždaromas. Darbuotojai dirba nuotoliniu būdu.

Esant reikalui, galima kreiptis į gimnazijos administraciją šiais telefonais:

Direktorė Audronė Šverienė – 8 686 76488;

Pavaduotoja ugdymui Nijolė Prialgauskienė – 8 687 94641;

Pavaduotoja ugdymui Virgina Jonkuvienė – 8 618 18182;

Ūkvedys Povilas Jablonskis – 8 686 87105.

Mokiniai ir jų tėveliai dėl kylančių klausimų gali kreiptis į klasių vadovus.

Svarbiausia informacija dėl ugdymo proceso organizavimo nuolat bus atnaujinama gimnazijos puslapyje www.mosedis.lt

 

                                                     Mosėdžio gimnazijos administracija