7 kl. pagal ŽŪM Šviečiamosios gyvulininkystės programą, lankėsi net keliuose gyvulių ūkiuose Žebrokų ir Rukų kaimuose. Pirmiausia aplankėme nedidelį ūkelį, kur turėjome galimybę dar kartą pamatyti keltą avelių, kurių kaimuose mažai kur berasi…
Po to užsukome pas kitą ūkininkę, kurios ūkyje buvo proga pamatyti ypač daug naminių gyvuliukų, kaip antai: vištos, putpelės, viščiukai ir žąsiukai, pasidžiaugėme triušiais bei veršeliais. Įdomiausia čia buvo prie avių, kurias galėjome paglostyti ir net perkelti į kitą ganymosi vietą.
Vėliau vykome į Rukų kaimą, ir pirmiausia užsukome seną močiutę Oną, kuri daug metų laiko keletą ožkų ir ožių. O mums didžiausią įspūdį padarė  dideli senų ožių ragai. Po to dar apsilankėme dviejuose individualiuose ūkeliuose. Viename jų susipažinome su įspūdingai  didelėmis karvėmis. O kitame  mums parodė ir papasakojo apie savo reikmėms laikomas kiaules, kurių beveik nebėra kaimuose dėl įvairiausių ribojimų ryšium su plintančiomis ligomis.  Visoms mus priėmusioms ūkininkėms nuoširdžiausiai dėkojame.

Pavaduotoja V. Jonkuvienė

Nuotraukas žiūrėkite čia