1. Adventą Mosėdžio gimnazijos pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojai bei tėvelių atstovai pradėjo Šv. Mišiomis Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Šv. Mišių metu buvo laiminami klasių adventiniai vainikai.
2. Apie Advento laikotarpio ypatumus ir prasmę netradicinėje tikybos pamokoje 3 ir 4 klasių mokiniams pasakoja parapijos klebonas Egidijus Zulcas.
3. Integruota tikybos ir muzikos pamoka ,,Džiaugsmingai pasitikime Adventą”.