Apie DofE programą

Nuo 2017 metų Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija įgyvendina „The Duke of Edinburgh‘s
International Award“ (DofE) tarptautinę programą, su tikslu, kad dalyviai kryptingai ugdytųsi:

  • SAVANORYSTĖ (paslaugų veikla) – teiks paslaugas bendruomenei, užsiims savanoriška veikla ir ugdysis socialinę atsakomybę.
  • AKTYVI VEIKLA – gerins savo fizinę formą, ugdysis sveikos gyvensenos įgūdžius, rūpinsis savo fizine bei psichikos sveikata.
  • ĮGŪDŽIAIatpažins ir ugdys savo talentus, pasitikėjimą savimi, verslumą.
  • ŽYGIS – ugdysis komandinio darbo įgūdžius, išmoks pozityviai spręsti konfliktus, pradės labiau  rūpintis savo aplinka.

 Dalyvaudami programoje jaunuoliai gali išsikelsi savo tobulėjimo tikslus ir susiplanuosi
veiklas, kurios jums teiktų malonumą. DofE programa – tai iš Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo programa, Lietuvoje nuo 2006
metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose dirbančiose su 13 – 24 metų jaunimu.
Nauda dalyviams:
Dalyvaudami DofE apdovanojimų programoje jaunuoliai išsikelia individualius asmeninio
tobulėjimo tikslus ir savo laisvalaikiu siekia jų. Mūsų gimnazijoje veiklų programos vadovė Daiva Stonkuvienė
(gimnazijos bibliotekos vedėja), žygių vadovas – geografijos mokytojas ekspertas Virgilijus Pajarskas. Vadovai kasmet dalyvauja regioninėse konsultacijose, bei mokymuose.
Tikslas – padėti jaunuoliui drauge įvertinti jo pokyčius bei išmokti nepalūžti padarius klaidas.
Programa pagal amžių yra išskirstoma į tris pagrindinius lygius: bronzos, sidabro ir aukso, kuriuos įgyvendinus gaunamas įvertinimo sertifikatas kartu su lygio ženkleliu. Šios programos sertifikatas yra
pripažįstamas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.
Dalyvaujant DofE programoje dalyviui suteikiamos galimybės:
● Susirasti naujų draugų;
● Mokytis tolerancijos savo komandos draugų atžvilgiu;
● Išmėginti veiklas, kurių dar nėra mėginę;
● Geriau susipažinti su savo stiprybėmis ir silpnybėmis;
● Patirti nuotykių;
● Pasiruošti tolimesniems savo gyvenimo etapams;
DofE apdovanojimai yra ypatingai vertinami darbdavių, nes parodo jaunuolių gebėjimą motyvuoti
save, mokytis iš patirties bei efektyviai planuoti savo veiklą.

Kontaktai veiklų vadovė: Daiva Stonkuvienė tel.nr. 861809375, el.paštas daiva.st40@gmail.com , žygio vadovas: Virgilijus Pajarskas tel.nr. 861550410, el.paštas. virgilijus.pajarskas@gmail.com

Plačiau apie programą Lietuvoje:https://www.dofe.lt/lt/
Plačiau apie programą Pasaulyjehttps://www.intaward.org/

DofE bronzos lygio apdovanojimai Vilniuje 2018 m. Pasiekti 8 bronzos ženkleliai

Nuotraukas rasite čia

DofE apdovanojimų ceremonija 2019-06-19. Pasiekta 2 bronzos ir 1 sidabro ženklelis

Nuotraukas rasite čia

DofE apdovanojimų ceremonija 2019-11-21 Pasiekta 1 bronzos ir 2 sidabro ženkleliai.

Nuotraukas rasite čia

 

 

DofE apdovanojimų programos kvalifikacinis žygis

Daugiau nuotraukų rasite čiawww.pornxxxmobile.net