Knyga – toks pat gyvenimo reiškinys kaip ir žmogus, ji – taip pat gyvas, kalbantis faktas, ir ji mažiau „daiktiška“ už kitus žmogaus sukurtus ar kuriamus daiktus. (M. Gorkis).

Pasakojimą rasite čia