Mosėdžio gimnazijos VI (6-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1958-1959 mokslo metų abiturientų laida – 16 abiturientai.

6_laida

XI klasė –  16 abiturientų:

 • Budrikytė Stasė
 • Dabrys Romas
 • Grigaitytė Milda
 • Jakštas Valys
 • Jonušaitė Milda
 • Jonuškaitė Adelė
 • Ketlerytė Barbora
 • Kubiliutė Adelė
 • Malonytė Birutė
 • Martinkutė Ina
 • Raišuotis Justinas
 • Šapoga Pranas
 • Untulytė Nijolė
 • Urkauskaitė Jadvyga
 • Veitas Jurgis
 • Vilkytė Gražina